03 bộ tam đa gỗ cẩm sừng

– 01 bộ tam đa gỗ cẩm sừng đục tay 45-14-14
– 01 bộ tam đa gỗ cẩm sừng đục tay 43-13-13
-01 bộ tam đa gỗ cẩm sừng đục máy 50-18-1

Bạn cũng có thể thích