1 bộ ban ghe nghê cẩm sừng cột 15

1 bộ nghê cẩm sừng cột 15

Hàng đục tay.rất nét.100% cẩm sừng.ko co rút như các gỗ khác.yên tâm sử dụng.

Bạn cũng có thể thích