2 cục sụn ngọc am thơm điếc mũi. Gỗ cực già

2 cục sụn ngọc am thơm điếc mũi. Gỗ cực già .
Giá 2tr= 2 cục.
Lưu ý: hàng đều có đất để đục

Bạn cũng có thể thích