3 cây nu trâm hồng hàng mới từ rừng

3 cây nu trâm hồng hàng mới từ rừng về kt 2 cục cao 1m6 1 cục 1m4 rộng tần 40 xem hàng tại krongpa gia lai

3 cây nu trâm hồng hàng mới từ rừng

 

3 cây nu trâm hồng hàng mới từ rừng

 

3 cây nu trâm hồng hàng mới từ rừng

 

3 cây nu trâm hồng hàng mới từ rừng
Bạn cũng có thể thích