3 khúc cẩm thị xanh Khánh Hoà

3 khúc cẩm thị xanh Khánh Hoà.
Dài 1m35,1m3, 1m2.
Đk 8 và 10cm.
Nặng 27kg.

Bạn cũng có thể thích