Bàn ba lá me tây.

Bàn ba lá me tây.
Kích thước:
Mặt bàn: 81 x 225 x 11 (cm)
Mặt ghế: 36 x 225 x 10 (cm)

Bạn cũng có thể thích