Bàn ghế gốc cây gỗ hương ghép

Bàn ghế gốc cây gỗ hương ghép
Bàn 135-90, 6 đôn 40-45 cm
Bạn cũng có thể thích