BÀN GHẾ MUN SỪNG NHA TRANG

BÀN GHẾ MUN SỪNG NHA TRANG

CUỐI NĂM THANH LÝ BỘ BÀN GHẾ MUN SỪNG CHUẨN XỊN HÀNG NHA TRANG KHÁNH HÒA, !
BỘ BÀN GHẾ DO TÂM HUYẾT LẮM MỚI LÀM RA ĐƯỢC,
GIÁ THANH LÝ RẺ HƠN CẢ GỖ HƯƠNG,
BAO GỒM 1 BÀN TO, 6 GHẾ TỰA ! 1 BÀN NHỎ. TẤT CẢ ĐỀU LÀ LÕI MUN, KHÔNG MỘT TÍ RÁC, CÓ TÍ RÁC NÀO BIẾU TẶNG ANH EM LUÔN.

Bạn cũng có thể thích