Bàn trà nu kháo, bàn cờ gỗ đinh mặt nu kháo

Khay trà, bàn cờ gỗ đinh mặt nu kháo.

Bạn cũng có thể thích