Bình rồng nu hương đá gia lai

Bình rồng nu hương
Bình rồng nu hương đá gia lai
Hàng nguyên khối
Kích thước trên hình

Bạn cũng có thể thích