Bình rồng nu hương đá gia lai

Bình rồng nu hương
Bình rồng nu hương đá gia lai
Hàng nguyên khối
Kích thước trên hình

Bạn cũng có thể thích

0936320832