Bộ bàn + cờ tướng cờ thế gỗ cẩm lai

Bộ bàn + cờ tướng cờ thế gỗ cẩm lai
Kt 60x60cm
Gỗ cẩm lai

Bạn cũng có thể thích