Bộ bàn, ghế Cate – gõ đỏ Gia Lai – Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

Bộ có 7 món:
(1 Bàn dài 1,43m x rộng 0,87m – 1 Bằng có tựa dài 1,9m; tựa cao 0,7m – 4 ghế có tựa rộng 0,95m, tựa cao 0,7m – 1 đôn nghệ thuật)
(100% cà te TA VIỆT NAM – gõ đỏ dày bền đẹp)

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)

 

Bộ bàn, ghế Cate - gõ đỏ Gia Lai - Việt Nam 100% (RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG)
Bạn cũng có thể thích