Bộ bàn ghế minh quốc chạm hồng trĩ gỗ hương đỏ

Bộ bàn ghế minh quốc chạm hồng trĩ
Bộ gồm : 10 món
+ 1 bàn : dài 1m75 , rộng 107cm , cao 68cm
+ 1 đoản : dài 2m40 x rộng 75cm , cao 1m45cm
+ 2 đôn : mặt vuông 45 , cao 47cm
+ 2 kẹp : mặt 60cm x 50cm x cao 67cm
+ 4 ghế : mặt 67 x 95 , cao 1m45cm , cao 47cm
Chất liệu : gỗ hương đỏ

Bộ bàn ghế minh quốc chạm hồng trĩ
Bộ gồm : 10 món
+ 1 bàn : dài 1m75 , rộng 107cm , cao 68cm
+ 1 đoản : dài 2m40 x rộng 75cm , cao 1m45cm
+ 2 đôn : mặt vuông 45 , cao 47cm
+ 2 kẹp : mặt 60cm x 50cm x cao 67cm
+ 4 ghế : mặt 67 x 95 , cao 1m45cm , cao 47cm
Chất liệu : gỗ hương đỏ
Bạn cũng có thể thích