BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ

Giao lưu bộ rồng đỉnh GỖ TRẮC chuẩn hàng xưa 9 món

Bộ 9 món gồm

+ 1 đoản dài : kích thước 160cm x 57 cm

+ 4 ghế đơn : kích thước 70 cm x 57cm

+1 bàn : kích thước 120cm x 64cm

+ 2 kẹp : kích thước 62cm x 40 cm

+ 1 đôn kích thước 35cm x 35cm

Hàng trắc cũ nuột không tỳ vết

Bạn cũng có thể thích