Bộ đôn gốc cây gỗ măn

Bộ đôn gốc cây gỗ măn

Loại gỗ tốt nhất của Lạng sơn, vân rất đẹp. Một bàn 6 đôn

Bạn cũng có thể thích