Bộ khay trà và ấm chén gỗ trắc

Bộ khay trà và ấm chén gỗ trắc

Khay trà kt 33:44
Ấm chén trắc đk :10cm
Quai vòi liền khối

Bạn cũng có thể thích