Bộ rắn hổ mang gỗ Trắc đỏ vân đẹp

Bộ rắn hổ mang gỗ Trắc đỏ vân đẹp
Hàng đục chi tiết ,sắc nét tỉ mỉ
Kích thước chuẩn trên hình

Bạn cũng có thể thích