.bộ tứ quý bằng gỗ bách xanh mộc châu thơm nức mũi

E bán 2 bộ tứ quý.
1.bộ tứ quý bằng đá đục tay từ năm 85,rất đẹp và có hồn
2.bộ tứ quý bằng gỗ bách xanh mộc châu thơm nức mũi,gỗ dày 7p.đục kênh bong sắc nét.

Bạn cũng có thể thích