Bông lúa non ??? Lũa ngọc am dáng hầm hố

Bông lúa non ??? Lũa ngọc am dáng hầm hố
chất gỗ già đanh ạ! Hàng liền khối ko chắp ghép ạ!
??? Cao 85, Rộng 110cm.

 

 

Bạn cũng có thể thích