Bonsai cây tùng để bàn đẹp mê ly

Bonsai cây tùng để bàn đẹp mê ly
?Kt: Ngang 63-cao 36-sâu 22
?? Hương ta

 

Bạn cũng có thể thích