[Cần Mua] Gỗ Lũa Trà Rừng

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu thu mua thường xuyên số lượng lớn lũa Trà Rừng cho Thủy sinh (đã xịt vỏ) Có thể thu mua tối thiểu 1 tấn/tháng, tối đa 5 tấn/tháng. Anh em đi rừng có thể cung cấp vui lòng liên hệ: 0963949178 (gặp A. Hiển)

 

 

Bạn cũng có thể thích

0936320832