Gỗ Cẩm

Gỗ cẩm chỉ

Các loài gỗ cẩm chỉ là 11 loài, đó là một cây lớn với chiều cao cây 15 ~ 29m và đường kính 1.0m. có những sọc màu xám bạc ….

Gỗ cẩm vân

bình phú quý gỗ cẩm vân​ Gỗ cẩm vân là loại gỗ cẩm có giá thành ở mức tương đối so với các loại gỗ cẩm khác bởi họ nhà ….