Gốc Nu

GỐC NU XÁ XỊ

GỐC NU XÁ XỊ GỐC NU XÁ XỊ RẤT ĐẸP -THÍCH HỢP ĐỤC TƯỢNG DI LẶC TAM TẶC -TƯỢNG CÓC -KT CAO 75 NGANG 85 DÀY 35

MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ

MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ RẤT ĐẸP- NU GAI VIỀN QUANH RẤT ĐỘC-THÍCH HỢP LÀM MẶT BÀN TRÀ CÀ PHÊ-HAY XẺ RA LÀM ….