chiếu gõ đỏ nam phi

chiếu gõ đỏ nam phi

Rộng từ 80-105.dày 10-15.dài 2,3 và 3,4m.lh e để có giá tốt nhất hệ mặt trời

 
Bạn cũng có thể thích