Cho ra đi tấm gỗ pơmu

Cho ra đi tấm gỗ , khach mua về làm bàn ăn cho ngon cơm ạ! ^^
Kt : 69x 13,5 x 2m08
pơmu

Bạn cũng có thể thích