chưa biết làm lũa hay đồng hồ thì đẹp hơn

Em bị Đẹp. mà chưa biết làm lũa hay đồng hồ thì đẹp hơn.

Bạn cũng có thể thích