Chum vại phú quý gỗ du sam(gỗ nhóm 1A)

Chum vại phú quý gỗ du sam(gỗ nhóm 1A), vân siêu đỉnh. Đẹp như tranh vẽ nhé. (Ưu tiên bác nào rổ rá
Chum vại phú quý gỗ du sam(gỗ nhóm 1A), vân siêu đỉnh. Đẹp như tranh vẽ nhé. (Ưu tiên bác nào rổ rá nguyên lô)
— Rộng 32-39cm, cao 47-48cm.

Bạn cũng có thể thích