Có cục lũa trắc

Có cục lũa trắc mua về mà ko có thời gian đục.
Nhượng lại cho ae chơi.
Kt: 52×30 chỗ to, chỗ nhỏ 23
Nặng tầm 10kg

Bạn cũng có thể thích