Còn 2 bộ sập gụ xương gà

Còn 2 bộ sập gụ xương gà, chất gỗ cứng, vân đẹp.
Bộ 1: 300x160x15 (2 tấm)
Bộ 2: 320x170x18 (2 tấm)
Giá rẻ hợp lý..

Bạn cũng có thể thích