Cụ di lặc đứng trên cá chép

Cụ di lặc đứng trên cá chép. Đẹp long lanh. Mặt cụ đẹp, nụ cười cụ đẹp cái gì cũng đẹp ạ.
Gỗ: Pơ mu
Kt: 110-42-23

Bạn cũng có thể thích