Cụ Thọ ngự gốc cây tùng Gỗ hương

Cụ Thọ ngự gốc cây tùng
Gỗ hương nguyên khối
Hàng đục chạm kênh bong sắc nét

Bạn cũng có thể thích