cửu ngư quần hội Gỗ pomu

cửu ngư quần hội
Ảnh của Tranh Gỗ Thành Đạt.
Gỗ pomu kt 70/1m50
Bạn cũng có thể thích