ĐẠI BÀNG THA CỤC VÀNG gỗ Hương ta

ĐẠI BÀNG THA CỤC VÀNG
TÁC PHẨM : ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH ?
• gỗ Hương ta, ôm đá tự nhiên ( cục đá đã được phủ nhũ vang ), đã Pu hoàn chỉnh, hàng liền khối hoàn toàn
• KT : 42/36/30cm

Bạn cũng có thể thích