Đạt ma sư tổ từ gỗ pơ mu

Đạt ma sư tổ từ gỗ pơ mu

? Đạt Ma Trường Quyền Ngự Rồng (trấn trạch và trừ tà rất tốt).

Đạt ma sư tổ từ gỗ pơ mu

?Chất liệu: gỗ sụn Pơ Mu

Đạt ma sư tổ từ gỗ pơ mu

?Kích thước: Cao 86 rộng 73 sâu 35cm nặng 60-70kg

Đạt ma sư tổ từ gỗ pơ mu

?Đục chạm tinh xảo, thể hiện được hồn của tác phẩm

Bạn cũng có thể thích