Di lạc ngồi gốc cây đào Gốc lũa gỗ cà te (gõ đỏ) gia lai

Di lạc ngồi gốc cây đào
Gốc lũa gỗ cà te (gõ đỏ) gia lai
Hàng liền khối 100%
Tinh lõi. Đẹp và chất
Giá chỉ có thể là rê

Bạn cũng có thể thích