Đĩa Gỗ Bách xanh

Đĩa Bách xanh
Tết rồi nên bán nhanh
Hàng đẹp ko vết

Bạn cũng có thể thích