Đôn cảnh kê tượng, chậu cảnh, bình hoa, gốm sứ, kê lũa, kê mông, lũa gù hương

Đôn, ghế loại to
Đôn cảnh kê tượng, chậu cảnh, bình hoa, gốm sứ, kê lũa, kê mông, lũa gù hương, kích thước cao 50, mặt 50×70, phủ bì 50x65x75, chế tác thêm 1 tí chân như trong ảnh, chi tiết liên

Bạn cũng có thể thích