Đức Phật Dilac Nu gỗ kháo cao nguyên đá

Đức Phật Dilac Nu gỗ kháo cao nguyên đá
KT: cao 72, ngang 75, dầy 35.

Bạn cũng có thể thích