Giá mềm nhũn. Hj.Lũa nu nghiến đẹp quá. Kt. Cao90 rộng40 sâu33.Nặng33kg. Các bác ủng hộ.

Giá mềm nhũn. Hj.Lũa nu nghiến đẹp quá. Kt. Cao90 rộng40 sâu33.Nặng33kg. Các bác ủng hộ.

Bạn cũng có thể thích