Giường gỗ tự nhiên 100%, chun sụn dổi chun có mùi thơm nhẹ

Hàng đang hot, bán hết bay 13 chiếc, còn lại 2 chiếc trong đợt xuất xưởng lần này. Bác nào nhanh tay xúc nốt nào?
Giường gỗ tự nhiên 100%, chun sụn dổi có mùi thơm nhẹ rất tốt cho sức khỏe.
Kích thước 180-200 thêm be thành 10cm.

Bạn cũng có thể thích