Cụ khổng minh gỗ thủy tùng xanh

Gl cụ khổng minh thủy tùng xanh,chuẩn hàng Việt xịn,hàng mộc thơm,ko lỗi
Kt..cao 40cm,ngang 16cm,sâu 15cm

Bạn cũng có thể thích