gỗ lũa ngọc am hà giang thơm lưc mũi

Đẳng cấp là đây gỗ lũa ngọc am hà giang thơm lưc mũi kt cao 2m20 rộng 1m30 sâu 75 nặng 250 kg

Bạn cũng có thể thích