GỐC NU XÁ XỊ ĐỎ

GỐC NU XÁ XỊ ĐỎ RẤT ĐẸP -NU NHIỀU ĂN XUYÊN GỖ GIÀ ĐÂNH -ĐĂC BIỆT RẤT THƠM -THÍCH HỢP ĐỤC TƯỢNG DI LẶC NGŨ PHÚC -TƯỢNG CÓC
KT CAO 56 NGANG 90 S 50 NẶNG 130KG

Bạn cũng có thể thích