GỐC NU XÁ XỊ

GỐC NU XÁ XỊ
GỐC NU XÁ XỊ RẤT ĐẸP -THÍCH HỢP ĐỤC TƯỢNG DI LẶC TAM TẶC -TƯỢNG CÓC
-KT CAO 75 NGANG 85 DÀY 35

Bạn cũng có thể thích