Gồm 7 đôi bình thủy tùng lào

Ưu tiên bác nào lấy cả lô
Ảnh của Minh Gin.
Gồm 7 đôi bình thủy tùng lào
Kt cao 41-43
Đk 8-10
Giá 2tr8+ship
Bạn cũng có thể thích