Khay trà gỗ trắc.

Khay trà gỗ trắc.
Kích thước có trên hình .
Em có 2 cái duy nhất
Chất gỗ già , vân veo đẹp.

Bạn cũng có thể thích