Lũa sụn xoắn gỗ ngọc am hà giang

Lũa sụn xoắn gỗ ngọc am hà giang đẹp nghệ thuật gỗ già liền nguyên khối thế lũa hầm hố tự nhiên, thơm nức.

Lũa sụn xoắn gỗ ngọc am hà giang

?

Lũa sụn xoắn gỗ ngọc am hà giang

?

Lũa sụn xoắn gỗ ngọc am hà giang

?Kích thước: 138x75x40cm

 

 

 

Bạn cũng có thể thích