Lục bình gỗ sao xanh

Cặp lục bình kích thước 1m47* đường kính 38 gỗ sao xanh.

Bạn cũng có thể thích