Măng ngọc am Ngâm đã chín như sừng trâu ạ

Măng ngọc am
Ngâm đã chín như sừng trâu ạ
Bạn cũng có thể thích