MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ

MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ -HÀNG RỤC
MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ RẤT ĐẸP- NU GAI VIỀN QUANH RẤT ĐỘC-THÍCH HỢP LÀM MẶT BÀN -HAY XẺ RA LÀM TRANH NU TREO CHƠI ĐỤC TƯỢNG THẾ CŨNG OK
KT- DÀI 96 RỘNG 88 DÀỲ 12-13

Bạn cũng có thể thích